www.reenvitech.vn

Loading

Dự án nước thải

mầm non bông sen

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

trường mầm non tân hưng thuận

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 5 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

tái sử dụng nước thải
nhà máy seheung

Hệ thống tái sử dụng nước thải sinh nhà máy Seheung

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Ozone đế xử lý độ màu và COD.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

tái sử dụng nước thải
nhà máy vn food

Hệ thống tái sử dụng nước thải cho nhà máy VN Food 

Công nghệ áp dụng:  Tách cặn, lọc tự rửa, hệ thống UF, hệ thống NF

Công suất: 10 m3/h 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN01: 2009/ BYT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI ChUNG CƯ TOPAZ

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Topaz

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ AO.

Công suất: 360 m3/h

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2009/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Tái sử dụng nước thải ao tôm

Hệ thống tái sử dụng nước thải ao nuôi tôm

Công nghệ áp dụng:  Sự dụng hệ thống Wetland, Hồ sinh học giá thể, hệ thống ozone khử trùng nước trước khi cấp lại ao nuôi.

Công suất: 1-2 m3/h 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước cấp đầu vào ao nuôi QCVN 02-19: 2014/BNNPTNT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI sản xuất bún

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún – Nha Trang

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Biogas, hóa lý, AO.

Công suất: 8 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI xi mạ

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ – Bình Dương

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công Hóa lý, lọc áp lực

Công suất: 50 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.