www.reenvitech.vn

Loading

Lọc tự rửa

HỆ LỌC TỰ RỬA VAF VÀ FORSTA

-Bộ lọc tự làm sạch (hoặc bộ lọc tự làm sạch) là một loại bộ lọc nước sử dụng áp lực của hệ thống để tự làm sạch. Bộ lọc tự làm sạch Forsta sẽ loại bỏ các hạt không mong muốn khỏi nguồn nước trong phạm vi 5 4.000 micron và ở tốc độ dòng chảy từ 10gpm đến nhiều ngàn gpm trong các ứng dụng lớn.

-Bộ lọc tự làm sạch giúp người dùng tiết kiệm tiền nước, năng lượng, bảo trì và thay thế thiết bị. Chúng thường được gọi là bộ lọc tự làm sạch tự động vì không giống như nhiều hệ thống, công nghệ này không yêu cầu bảo trì định kỳ.

-Trong bộ lọc tự làm sạch, việc kiểm tra cơ bản hai năm một lần hoặc hàng năm (tùy thuộc vào tải trọng hạt) thay thế nhu cầu tắt máy hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.Bộ lọc tự làm sạch Forsta được sử dụng để bảo vệ đường ống và nhiều loại thiết bị hạ nguồn. Nếu không được lọc đầy đủ, các đường ống sẽ tích tụ cặn gây tăng năng lượng cần thiết để bơm nước hệ thống.

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI LỌC

Loại lọc

Hiệu quả

Chi phí

Lắp đặt/ vận hành

Kích thước

Khe lọc

Bảo dưỡng

Lọc tự rửa Forsta

Cao
Nước thải thấp thời gian rửa nhanh 2– 30 giây

Trung bình cao

Lắp đặt dễ dàng không dừng hệ thống

Nhỏ

5 micron

Thấp

Lọc màng

Thấp

Không thể sử dụng áp lực hệ thống

Thấp

Dễ dàng

Lớn

200 micron and up

Yêu cầu bảo dưỡng theo chu kỳ

Lọc túi và lọc cartridge

Cao

Trung bình cao

Dễ dàng

Nhỏ

Sub-micron

Cần nhân công

Thay thế túi lọc và lõi lọc

Lọc cát, than

Cao

Lượng nước thải lớn, thười gian rửa lọc từ 10 đến 30 phút

Trung bình cao

Cần hay hệ thống để vận hành tự động

Lớn

1 micron

Thay thế vật liệu định kỳ

Tách ly tâm

Cao
Hoạt động theo mẻ, lựng nước thải ít

Thấp

Vận hành liên tục

Nhỏ – Trung bình

Hạt có kích cỡ 75-micron trở lên~ tr trọng là 1.1. Không thể lọc tảo và dòng nhạy cảm

 Thấp

Màng xếp tuyến tính

Thấp

Lượng nước thải lớn để làm sạch

Thấp

Có thể vận hành tự động

Nhỏ

 

Sử dụng lao động

Thay thế màng xếp và yêu cầu áp lực cao khi rửa