www.reenvitech.vn

Loading

Màng lọc MF, UF, NF, RO

Màng lọc MF, UF, NF, RO

mang công nghệ thân thiện đến mọi người

Màng MF

Ứng dụng:

+ Xử lý nước cấp

+ Xử lý nước thải. 

Màng UF

Ứng dụng:

+ Xử lý nước cấp

+ Xử lý nước thải. 

Màng NF

Ứng dụng:

+ Xử lý nước cấp dân dụng và công nghiệp

+ Xử lý tái sử dụng nước

+ Xử lý nước nhiễm mặn

Màng ro

Ứng dụng:

+ Xử lý nước cấp dân dụng và công nghiệp

+ Xử lý tái sử dụng nước

+ Xử lý nước biển thành nước ngọt