www.reenvitech.vn

Loading

Bồn lọc, vật liệu lọc, van

bồn lọc, vật liệu lọc, van

MANG CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN ĐẾN MỌI NGƯỜI

Vật liệu lọc

Chuyên cung cấp vật liệu lọc trong trong ngành xử lý nước cấp và nước thải.

Bồn FRP, inox

Chuyên cung cấp bồn, bể trong trong ngành xử lý nước cấp và nước thải.

Van tự rửa

Chuyên cung cấp van tự rửa trong trong ngành xử lý nước cấp và nước thải.Lọc nước gia đình

Chuyên cung lọc nước cho gia điình.

 

Van tay, điện, khí nén

Chuyên cung cấp van tay, van điện và khí nén trong trong ngành xử lý nước cấp và nước thải.

 

 

Vật liệu xử lý nitơ

Chuyên cung vật liệu xử lý ni tơ trong trong ngành xử lý nước thải.