www.reenvitech.vn

Loading

Water treatment project

Nước cấp sungroup

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng).

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Nước cấp sungroup

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng).

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

đang cập nhật thêm

ĐANG CẬP NHẬT THÊM