www.reenvitech.vn

Loading

Máy tạo bọt Nano

Máy tạo bọt Nano

nguyên lý của máy tạo bọt nano

Chúng ta có nhiều kỹ thuật để tạo ra bọt microbubble.Công nghệ này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và thời gian để tạo ra bong bóng nano, điều này không kinh tế.

Trong khi đó, công nghệ tạo bọt Nano của Newmantech đã có sự khác biệt so với các công nghệ hiện tạj: đó là nguyên tắc mà lực cắt được áp dụng cho hỗn hợp khí-lỏng chảy và nó được tách thành bong bóng.

Cụ thể, khi hỗn hợp khí-lỏng di chuyển tiếp xúc với một bề mặt cụ thể, gradient vận tốc xảy ra do hiệu ứng lớp biên và hỗn hợp khí-lỏng liên tục bị tách ra thành bong bóng Nano.

Gradient vận tốc
Quá trình tạo bọt bằng lực cắt

Máy tạo bọt Nano phát triển hiện nay được áp dụng quá trình tuần hoàn từ 0 ~ 1 khi xem xét hiệu quả kinh tế và kích thước bong bóng là 500 ~ 800nm.

Kích thước của hạt bọt Nano

đặc tính hạt bọt nano

Bọt Nano được định nghĩa là đường kính nhỏ hơn 1μm và lớn hơn 1nm. Kích thước bong bóng càng nhỏ nổi càng chậm, khi nó trở thành kích thước nano, nó sẽ không nổi và tồn tại trong nước. Khi nó tồn tại trong nước, nó liên tục di chuyển ổn định trong nước.

Bọt siêu vi làm giảm sức căng bề mặt của giao diện bong bóng và nước. Khi bọt Nano được sử dụng với chất hoạt động bề mặt anion, sức căng bề mặt sẽ giảm hơn nữa. Áp dụng bọt Nano cho mỹ phẩm và dược phẩm sử dụng chất hoạt động bề mặt có thể làm giảm các tác động bất lợi lên cơ thể con người bằng cách giảm lượng chất hoạt động bề mặt.

Trạng thái trong nước của vi bọt và bọt nano
Ảnh hưởng của hạt bọt nano đến sức căng bề mặt

bọt nano

Mặt sau máy tạo bọt Nano
Mặt bên máy tạo bọt Nano

ứng dụng

Đánh giá

5/5

One thought on “Máy tạo bọt Nano

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *