www.reenvitech.vn

Loading

Dự án nước thải tiêu biểu

tái sử dụng nước thải
nhà máy seheung

Hệ thống tái sử dụng nước thải sinh nhà máy Seheung

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Ozone đế xử lý độ màu và COD.

Công suất: 100 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

tái sử dụng nước thải
nhà máy vn food

Hệ thống tái sử dụng nước thải cho nhà máy VN Food 

Công nghệ áp dụng:  Tách cặn, lọc tự rửa, hệ thống UF, hệ thống NF

Công suất: 10 m3/h 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN01: 2009/ BYT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

mầm non bông sen

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

trường mầm non tân hưng thuận

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 5 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI ChUNG CƯ TOPAZ

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung cư Topaz

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ AO.

Công suất: 360 m3/h

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14: 2009/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Tái sử dụng nước thải ao tôm

Hệ thống tái sử dụng nước thải ao nuôi tôm

Công nghệ áp dụng:  Sự dụng hệ thống Wetland, Hồ sinh học giá thể, hệ thống ozone khử trùng nước trước khi cấp lại ao nuôi.

Công suất wetland: 50 m3/ngày ; Công suất hệ Ozone: 80-100 m3/h 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước cấp đầu vào ao nuôi QCVN 02-19: 2014/BNNPTNT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI sản xuất bún

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất bún – Nha Trang

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Biogas, hóa lý, AO.

Công suất: 8 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI xi mạ

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ – Bình Dương

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Hóa lý, lọc áp lực

Công suất: 50 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI trại heo thịt

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải trại heo Thái Việt- Bình Phước

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Biogas, AO, hóa lý

Công suất: 330 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62: 2016/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢi trại heo nái

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải trại heo nái Dehus – Đaklak

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ Biogas, AO, Hóa lý, lọc áp lực

Công suất: 550 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62: 2016/ BTNMT: Cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI kcn nhơn hòa

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải KCN Nhơn Hòa – An Nhơn

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ hóa lý, AO 

Công suất: 2000 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢi khu đô thị

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu đô thị trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ dân cư huyện Lộc Ninh

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ AO, lọc áp lực

Công suất: 300 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢI chung cư

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải chung cư cao tầng Lavita Charm – Thủ Đức – HCM

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ AO 

Công suất: 1003 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

NƯỚC THẢi khu nhà ở

Lắp đặt thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải Khu nhà ở Tân An Huy – Phước Kiểng – Nhà Bè

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng công nghệ AO, lọc áp lực

Công suất: 1200 m3/ngày

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

hệ thống bơm CHỐNG NGẬP
trường nguyễn trung ngạn

Hệ thống bơm chống ngập Trường Nguyễn Trung Ngạn-Q.8 – HCM

Công nghệ áp dụng:  Hố thu gom, bơm chìm thoát nước 

Công suất: 120-240 m3/h

Chống ngập khi triều cường và khi mưa to 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

hệ thống bơm CHỐNG NGẬP
trường an bình

Hệ thống bơm chồng ngập Trường An Bình-Q.8- HCM

Công nghệ áp dụng:  Hố thu gom, bơm chìm thoát nước 

Công suất: 120-240 m3/h

Chống ngập khi triều cường và khi mưa to 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cải tạo hệ thống thoát nước
tầng hầm

Hệ thống bơm chống ngập Trường Nguyễn Trung Ngạn-Q.8 – HCM

Công nghệ áp dụng:  Hố thu gom, bơm chìm thoát nước 

Công suất: 120-240 m3/h

Chống ngập khi triều cường và khi mưa to 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

hệ thống bơm CHỐNG NGẬP
trường an bình

Hệ thống bơm chồng ngập Trường An Bình-Q.8- HCM

Công nghệ áp dụng:  Hố thu gom, bơm chìm thoát nước 

Công suất: 120-240 m3/h

Chống ngập khi triều cường và khi mưa to 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.