www.reenvitech.vn

Loading

Dự án nước cấp tiêu biểu

hệ lọc uf 860 - K04 - k08

Công nghệ áp dụng:  Hệ thống lọc nước bằng màng UF K04 – K08.

Công suất: 120 & 240 m3/ngày ( 6 – 12 m3/h)

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho ăn uống.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

lọc nước cho trường học đà lạt

Công nghệ áp dụng:  sử dụng hệ thống lọc đa tầng, lọc than, trao đổi ion, dùng công nghệ màng UF để lọc và hệ thống đèn UV Khử trùng.

Công suất: 250 l/h

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước uống tại vòi cho học sinh.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

hệ thống tiền lọc và ro cho nhà máy joy - bình dương

Công nghệ áp dụng:  Hệ thống tiền lọc và RO cho nhà máy Joy – Bình Dương.

Công suất: 500 m3/ngày (25 m3/h)

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 06-1:2010/BYT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Hệ RO - Nghĩa Trúc 2

Công nghệ áp dụng:  Hệ thống tiền lọc và RO cho nhà máy nước đá Đồng Nai.

Công suất: 80 m3/h (4 m3/h)

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 06-1:2010/BYT

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

MÀNG UF LỌC NƯỚC BIỂN
CP BÌNH ĐỊNH

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng màng UF để lọc nước biển nuôi tôm con.

Công suất: 700 m3/ngày (35 m3/h)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Hệ RO nước biển

Công nghệ áp dụng:  Hệ thống tiền xử lý UF và RO nước biển tại Ninh Thuận

Công suất: 300 m3/ngày (15 m3/h)

Đạt tiêu chuẩn nước ăn uống.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

MÀNG UF LỌC NƯỚC BIỂN VÀ OZONE KHỬ TRÙNG - CP NINH THUẬN

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng màng UF lọc và dùng ozone để khử trùng nước biển nuôi tôm con.

Công suất: 700 m3/ngày (35 m3/h)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

MÀNG UF LỌC NƯỚC BIỂN VÀ OZONE KHỬ TRÙNG - CP BÌNH THUẬN

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng màng UF lọc và dùng ozone để khử trùng nước biển nuôi tôm con.

Công suất: 700 m3/ngày (35 m3/h)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm

màng UF LỌC NƯỚC - uv KHỬ TRÙNG - lọc harmsco - bệnh viện ung bướu

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng màng UF lọc và dùng UV để khử trùng nước cấp.

Công suất: 700 m3/ngày (35 m3/h)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

MÀNG UF LỌC NƯỚC - TÂY NINH

Công nghệ áp dụng:  Sử dụng màng UF lọc và dùng CLORIN để khử trùng nước cấp.

Công suất: 1500 m3/ngày (65 m3/h)

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm